Frequently Asked Questions

Vi använder inte längre vår ebutik/hemsida. Hur säger vi upp avtalet?
Last Updated 2 years ago

Enligt våra allmänna villkor ska uppsägning av avtal ske skriftligt tre månader innan nästa faktureringsdatum, per brev eller e-post. I uppsägningen ska det klart och tydligt framgå vad som ska avslutas. Vi godtar inte uppsägning som sker via telefon.

(Notera: För att uppsägningen ska vara giltig måste ni ha fått en bekräftelse att vi mottagit er uppsägning.)

Please Wait!

Please wait... it will take a second!