Frequently Asked Questions

Hur kan vi spåra våra e-postmeddelande?
Last Updated 7 years ago

1. Logga in på cPanelen.

2. Klicka på Spåra leverans under E-post.
image


3. Skriv in den adress det gäller.
image

4. Nedan kan ni se om mejlet lämnat vår server eller inte.
image


Please Wait!

Please wait... it will take a second!