Frequently Asked Questions

Hur lägger vi in en vidarebefordring på e-posten?
Last Updated 7 years ago

1. Logga in på cPanelen
2. Gå till Vidarebefordrare
image

3. Välj domän och klicka på Lägg till vidarebefordrare under Skapa en vidarebefordrare för e-postkonto
4. Välj Adress att vidarebefordra:
5. Skriv sedan vi vart mejlen ska hamna under Destination.
image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!