Frequently Asked Questions

Varför ser texten på min produkt så konstig ut?
Last Updated 6 months ago

Kopierar du texten någonstans ifrån kan typsnitt, storlek och färg följa med. För att undvika detta och göra så att all text på sidan har samma formatering bör man inte klistra in text rakt av.

För PC:
1. Kopiera din text.
2. Öppna Anteckningar, klistra in texten här och kopiera sedan texten på nytt.
3. Klistra in texten på artikeln.

För Mac:
1. Kopiera texten
2. Gå till artikeln och klistra in texten med Shift + cmd + V; då klistras den in oformaterad.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!